ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روند اجرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخصص و علم

اولین و مهم‌ترین بخش در تبلیغات، برندینگ داشتن دانش لازم است. ما برای ایجاد بهترین بازدهی، فقط همکاری با متخصصین را انتخاب می نماییم.

دقت

با دقت در هدف‌گذاری در تبلیغات و برندینگ شما مشتریان خود و مشتریان رقیب را نیز آگاه می‌نمایید، با دید روشن انتخابی صحیح انجام دهند.

دیدگاه

برنامه های بازاریابی برند بر پایه نتایج باعث افزایش آگاهی مشتریان، بهبود فروش و دیدگاه درست و پیشرفت رشد تجارت خواهد شد.

هدف

هدف ارائه راه حل‌های خلاقانه، موثر و یکپارچه ایست که به مشتریان در راه رسیدن به اهداف بازاریابی و رشد کسب و کارشان کمک می‌رساند.

استراتژی

استراتژی یعنی کوچکترین جزئیات در به هم آمیختن خلاقیت و موفقیت اهداف یک برند تا بتوان افق آینده را بر چهارچوب آن تنظیم و هدایت نمود.

روند اجرای خلاقانه

فرآیند اجرای خلاقانه در طراحی سیری است وابسته به سه عامل اول: خلق ایده نو | دوم: ارزیابی آن و در مرحله سوم: پیاده سازی بهینه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرافیک

انیمیشن و تدوین

برنامه نویسی

برندینگ

مدیریت

دیجیتال مارکتینگ

استارت آپ

بازاریابی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضویت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دریافت تخفیف ها و اطلاع از رویدادها عضو شوید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تیم مدیریت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر شاهین سیستانی

شاهین سیستانی

مدیر عامل
اصغر رضایی

اصغر رضائی

مدیر مسئول
شهرام سیستانی

شهرام سیستانی

مدیر بخش مشاوره
لوسینه زاکاریان

لوسینه زاکاریان

مدیر بخش طراحی
رشید مدنی

رشید مدنی

مدیر بخش دیجیتال مارکتینگ
سارینا سیستانی

سارینا سیستانی

مدیر دفتر تهران
سجاد مقدس پور

سجاد مقدس پور

مدیر بخش آموزش
نگار تمیزی

نگار تمیزی

مدیر بخش تدوین
حمید نائینی

حمید نائینی

مدیر بخش طراحی سایت
زهرا رضائی

زهرا رضائی

مدیر استودیو
آرمین سیستانی

آرمین سیستانی

مدیر بخش حقوقی
گلناز آقاداوود

گلناز آقا داوود

مدیر بخش طراحی داخلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات برخی از مشتریان ارزشمند ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همکاران ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ