خلاق باش …

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روند اجرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تخصص و علم

اولین و مهم ترین بخش در تبلیغات داشتن دانش لازم است. به همین دلیل ما فقط همکاری با متخصصین را انتخاب می نماییم تا بهترین بازده را ایجاد نماییم

دقت

با دقت در هدف گذاری در تبلیغات شما نه تنها مشتریان خود بلکه مشتریان رقبای خود را نیز آگاه سازی می نمایید، تا با دیدی روشن انتخابی صحیح انجام دهند

دیدگاه

برنامه های بازاریابی برند بر پایه نتایج باعث افزایش آگاهی مشتریان، بهبود فروش و دیدگاه درست و پیشرفت رشد تجارت خواهد شد

هدف

هدف از تبلیغات ارائه راه حل های خلاقانه، موثر و یکپارچه ایست که به مشتریان ما در راه رسیدن به اهداف بازاریابی و رشد کسب و کارشان کمک می رساند

استراتژی

استراتژی درست یعنی توجه به کوچکترین جزئیات در به هم آمیختن خلاقیت و موفقیت اهداف یک برند تا بتوان افق آینده را بر چهارچوب آن تنظیم و هدایت نمود

روند اجرای خلاقانه

فرآیند اجرای خلاقانه در طراحی سیری است وابسته به سه عامل اول: خلق ایده نو | دوم: ارزیابی آن و در مرحله سوم: پیاده سازی بهینه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گرافیک

انیمیشن و تدوین

برنامه نویسی

برندینگ

مدیریت

دیجیتال مارکتینگ

استارت آپ

بازاریابی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقالات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضویت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دریافت تخفیف ها و اطلاع از رویدادها عضو شوید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تیم مدیریت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Gonabdfirouze - Shahin Sistani

شاهین سیستانی

مدیرعامل

Gonabdfirouze - Asghar Rezaii

اصغر رضائی

مدیر مسئول

Gonabdfirouze - Shahram Sistani

شهرام سیستانی

مدیر مشاوره

Zakaryan

لوسینه زاکاریان

مدیر طراحی گرافیک

IMG_0520

رشید مدنی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

Armin

آرمین سیستانی

مدیر حقوقی

MoghadasPour

سجاد مقدس پور

مدیر آمورش

Gonabdfirouze - Negar Tamizi

نگار تمیزی

مدیر تولید

IMG_0528(1)

حمید نائینی

مدیر طراحی سایت

Sarina

سارینا سیستانی

مدیر دفتر تهران

Gonabdfirouze - Zahra Rezaii

زهرا رضائی

مدیر استودیو

Gonabdfirouze - Golnaz Agha Davood

گلناز آقا داوود

مدیر طراحی داخلی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظرات برخی از مشتریان ارزشمند ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همکاران ما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ